სპირომეტრი SPIROLAB III + SOFTWARE (იტალია)

A really complete spirometry system with high resolution colour display with built-in printer:

Technical Specifications
Flow/volume range: ± 16 l/s
Volume accuracy: ±3% or 50 ml
Flow accuracy: ±5% or 200 ml/s
Dynamic resistance: <0.8 cm H2O/l/s
Dimensions: 310 x 205 x 65 mm
LCD Colour display 240 x 320 pixel, (size 90 x 120 mm)
Printer
Mini flowmeter

Parameters: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25-75%, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FET, Vext, *FVC, *FEV1, *PEF, PIF, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, VC, IVC, ERV, IC, FEV/VC%, VT, VE, Rf, Ti, Te, Ti/T-tot, VT/Ti, MVV Best value

Standard accessories
Carrying case
Battery charger
1 roll thermal paper
Nose clip
Software Winspiro PRO
USB port and cable
CD manual: GB, FR, IT, ES, DE, PT

მინიჭებული აქვს CE სერთიფიკატი

მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია

გარანტია: 1 წელი

ფასი: 2400 USD.(ექვივალენტი ლარში)